zpět na tiskové zprávy

Rekonstrukce zámecké zahrady: kus Francie i interaktivní vodní prvek

Rekonstrukce zámecké zahrady: kus Francie i interaktivní vodní prvek
Vyškov, 26. května 2024 – Stinná místa, moderní prvky, prostory pro milovníky trvalek i inspirace Paříží. Zámecká zahrada má zcela jiným způsobem sloužit veřejnosti. Poruchová a četně opravovaná kašna úplně zmizí, v centrální části bude mít ale voda nadále klíčovou roli. Projektanti navrhují interaktivní vodní prvek.

Vyškovská zahrada se může pyšnit dlouhou historií: poprvé je zmíněna v polovině 15. století a v 17. století sloužila spolu se zámkem jako hlavní reprezentační sídlo biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelcorna v době, kdy obnovoval Květnou zahradu v Kroměříži. Právě s tou pojí vyškovskou zámeckou zahradu i autor obou konceptů – Giovanni Pietro Tencalla. Tehdy dosáhla největšího rozmachu. Z té doby pochází i sedmiarkádová lodžie a vstupní brána.

V průběhu následujících tří století zahrada prošla mnoha dramatickými proměnami a sloužila různým účelům. Autoři studie a v průběhu léta i projektové dokumentace (Ateliér Krejčiříkovi z Valtic) se částečně inspirovali zachovaným plánem Alžběty Birnbaumové, překresleným podle nyní nezvěstné předlohy z 18. století, na kterém jsou patrné jednotlivé venkovní „pokoje“, a také podobnostmi vyškovské zahrady s principy v pařížské Jardin des Tuileries.

Právě pařížský park zažil rozmach v podobné historické etapě jako vyškovská zahrada. „Zachovává historické hodnoty, ale stejně tak je Pařížany vyhledávaným prostorem i dnes, protože nabízí moderní herní prvky či zákoutí s lavičkami ve stínu. O podobnou symbiózu historických hodnot a současných prvků usiluje také městem schválený projekt, který nezapomíná na dostatek laviček, moderní herní a vodní prvky, výsadbu nových stromů i velkých ploch květinových záhonů,“ vyjmenovali manželé Krejčiříkovi.

Právě velkoplošné záhony z vyšších trvalek nově navrhují v prostoru mezi vchodem a zámeckou lodžií. Jednalo by se o geometrické květinové záhony osázené porosty maximálně metrové výšky. Mají stejně jako multifunkční travnatý prostor nahradit dnešní volnou mlatovou plochu. Dvojice obelisků v místě zůstává. „Trávník může posloužit k posezení a v případě konání kulturních akcí přes něj půjde postavit pódium. Zahradnické technologie jsou dnes na takové úrovni, že i po větším koncertu návštěvník za pár dní nepozná, že v místě něco proběhlo,“ řekl místostarosta Vyškova Roman Celý.

Rekonstrukce zámecké zahrady

Samotné trávníky projdou celkovou obnovou, mlatové cesty dostanou novou svrchní vrstvu příjemnější béžové barvy. „Projektanti počítají také s novými odvodňovacími prvky pro prevenci výmolů v cestách. Respektují i samotné pěší trasy. Zvolili diagonální prvky, které zahradu rozčlení, a návštěvník bude mít k dispozici množství variant, kudy jít,“ popsal místostarosta Celý.

Zásadní změnu pak v dolní části zahrady představují nové herní a workoutové prvky. Stinná plocha by vyrostla v rovině. Pro příjemnější klima a dostatek stínu odborníci navrhují vysázet okrasné plnokvěté třešně – původem rovněž z Francie. Rychle rostou a především neplodí, což zajistí jednodušší údržbu. „Hodí se tak do míst, kde si nepřejeme nepořádek z plodů. Stromy pochopitelně představují nejpřirozenější ochranu před sluncem. Podstatné je rovněž odstranění poruchové a prakticky neopravitelné kašny. Důležitou složkou se tak stane interaktivní vodní prvek. Má mít štěrkový povrch, fungovat bude v režimu, kdy někdo musí něco udělat, aby voda stříkala,“ poznamenala radní města Blanka Mikulková s tím, že klíčové bude pro zahradu také zásobování vodou.

Ještě letos tak proběhne průzkumný vrt. „Geolog určí nejvhodnější místo vrtu. Navážou na něj potřebné technologie. Zajišťoval by vodu na zálivku trávníků, záhonů a na provoz vodního prvku,“ upřesnila radní Mikulková.

Celé území má projít obnovou v několika etapách. Podstatné budou finanční možnosti města i řešení majetkoprávních záležitostí. Možné překážky majetkoprávního charakteru v prostorách, se kterými v otázce rozšiřování zahrady radnice počítá, se týkají samozřejmě zejména pivovarského areálu, stejně tak části pozemků po bývalých jeslích v dolní části směrem k sídlišti Palánek.

Náklady na celkovou rekonstrukci zahrady zatím vyčíslené nejsou, půjde každopádně o nižší desítky milionů korun. „Je pochopitelně důležité vše správně rozložit v čase. Jde nám o vytvoření hodnotné relaxační a bezpečné zóny poblíž centra Vyškova v podobě, která by odpovídala potřebám obyvatel našeho města a která by byla adekvátní historickému významu zahrady. Určitě pak také proběhne diskuse o režimu jejího provozování,“ uzavřel vyškovský místostarosta Josef Kachlík.

Vizualizace: Ateliér Krejčiříkovi

Rekonstrukce zámecké zahrady
27.05.2024