zpět na tiskové zprávy

Výstava Proměny Vyškova: reakce na změny vyvolané modernizací trati

Výstava Proměny Vyškova: reakce na změny vyvolané modernizací trati
Vyškov, 2. června 2024 – Je základním koncepčním dokumentem obce k usměrňování územního rozvoje a ochrany hodnot jejího území. Má nalézt takové předpoklady, které umožní další výstavbu a trvale udržitelný rozvoj. Klíčovou část tradiční výstavy Proměny Vyškova budou tvořit podkladové materiály pro zadání nového Územního plánu města Vyškova. Chystá se její již 31. ročník.

Jednotlivé vize či už započaté investice města bude od 6. do 23. června hostit výstavní sál Muzea Vyškovska. „Na základě chystaných změn na území města, vyvolaných zejména rozsáhlou investicí státu v podobě modernizace železniční tratě v letech 2025 až 2031, a po dvouleté analýze, zpracování průzkumů a rozborů a několika územních studií, jsme došli k závěru, že dopady na naše město budou v takovém rozsahu, že je žádoucí řešit situaci novým územním plánem,“ zdůraznil starosta Vyškova Karel Jurka.

Právě vzhledem k chystanému zdvoukolejnění a s ním související rekonstrukcí vlakového nádraží se otevírá možnost přestavby oblasti za nádražím a sportovního areálu u Smetanových sadů. „Spolu s plánovanými městskými komunikacemi plnícími funkci obchvatu v západní a severní části Vyškova se jeví potřebné komplexně revidovat urbanistické koncepce v novém územním plánu. Předpokládáme, že některé záměry vyvolají debatu veřejnosti,“ řekl starosta Jurka s tím, že součástí výstavy je rovněž představení ploch zamýšlených k bytové zástavbě, chybět nebude například ani záměr obnovy zámecké zahrady.

Plánované a realizované úpravy městského prostoru pak tradičně doplňují práce mladých tvůrců. Studenti Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně jich představí pětadvacet. Většinu z nich tvoří práce zaměřené na revitalizaci plochy po bývalých jeslích pod zámeckou zahradou.

V případě zájmu bude možné nad jednotlivými panely po předchozí domluvě zajistit komentovanou prohlídku s městským architektem Zdeňkem Pospíšilem (774 646 185).

Výstava Proměny Vyškova
03.06.2024