zpět na tiskové zprávy

Dostalo se na všechny tříleté děti. Mezi základními školami „vede“ Tyršova

Dostalo se na všechny tříleté děti. Mezi základními školami „vede“ Tyršova
Vyškov, 5. června 2024 – Vedení vyškovských mateřských škol znovu spolehlivě přijme všechny děti, které do konce srpna oslaví třetí narozeniny a které mají trvalé bydliště ve Vyškově. K zápisu do mateřských škol zřizovaných městem přišlo v květnu 253 dětí, což je zhruba stejné číslo jako loni (248).

K zápisu dostavených dětí, které už sfoukly třetí svíčku na narozeninovém dortu nebo je to čeká v létě, mateřinky evidují 166. Volná kapacita se letos pohybuje okolo 230 míst. Je tedy patrné, že Vyškov uspokojí také několik desítek rodičů dětí mladších tří let.

Mateřská škola nicméně nemá povinnost mladší dítě přijmout. Pokud to ovšem kapacity dovolují, organizace je opakovaně přijímají. Je ale zároveň třeba vést v patrnost platnou vyhlášku o předškolním vzdělávání. „Ta jasně říká, že každé takové dítě snižuje počet dětí ve třídě o dvě. Do každé třídy pak lze přijmout maximálně tři. Celkový počet ve třídě je tak logicky nižší, a to do doby, než dané dítě dovrší tří roků,“ vysvětlil místostarosta Vyškova Karel Goldemund.

Nutnost snížit počty ve třídě platí i v případě přijatých dětí s podpůrnými opatřeními. Záleží na přiznaném opatření, snížení se zpravidla týká o jedno či dvě děti, maximálně pak o pět dětí v jedné třídě.

Vzrostl také počet dětí z Ukrajiny, jejichž rodiče dokládají dokument o udělení dočasné ochrany a zároveň nájemní smlouvu nebo jiné potvrzení o ubytování pro určení spádovosti. „Zatímco loni se jednalo o čtyři děti, letos jich k zápisu přišlo 21, což je obrovský rozdíl. I s tímto nárůstem tak musíme ze zákona počítat,“ poznamenal místostarosta Goldemund.

V Česku je zároveň zavedené povinné předškolní vzdělávání pro všechny děti, které jsou v posledním roce před zahájením školní docházky. Pokud se rodiče rozhodnou pro domácí individuální vzdělání, je mateřská škola přesto povinná místo pro takového předškoláka neobsazovat.

Co se týče vyškovských základních škol, k dubnovému zápisu na školní rok 2024/2025 se dostavilo 349 dětí, předpokládá se, že jich v září nastoupí bezmála 300. Čísla se budou po zpracování výkazů o počtech dětí průběžně upřesňovat, ale s velkou pravděpodobností nastoupí o zhruba dvě desítky prvňáčků víc než loni (pro srovnání: v loňském roce přišlo k zápisu 334 dětí, v září jich nastoupilo 278).

Největší zájem byl o Základní školu Tyršova (u zápisu 89 dětí), následují ji Základní škola Nádražní (69) a Základní škola Purkyňova (60). „Prvňáčci budou rozděleni zřejmě do 15 tříd, což je o jednu víc než loni. Každá ze šestice vyškovských základních škol otevře minimálně dvě třídy. Předpokládaný počet dětí přicházejících z okolních obcí je 93, číslo je prakticky totožné s tím loňským,“ doplnila vedoucí odboru školství, kultury a sportu vyškovské radnice Renata Mazánková.

Zápisy: dostalo se na všechny tříleté děti
06.06.2024